Welkom bij IKC Eestroom!

Op IKC  Eestroom krijgt uw kind veel individuele aandacht. We bieden modern onderwijs in een veilige en gezonde omgeving. De kinderen krijgen extra taalgericht onderwijs tijdens de verlengde schooldag. Verder hebben we op ons IKCl een schakelklas waarin individueel of in kleine groepjes extra aandacht wordt besteed aan woordenschat en begrijpend lezen. Er is naast Nederlands, rekenen en Engels ook ruimte voor creativiteit, cultuur en techniek. Op onze Vreedzame School leren kinderen samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We leren uw kind open te staan voor verschillen en om te zien naar elkaar. Daardoor voelen kinderen zich gehoord en gezien. Vraag naar de mogelijkheden en kom sfeer proeven!

 


 

Bij ons is het altijd open dag

Kom langs en neem contact met ons op voor een afspraak.