De overgang naar het voorgezet onderwijs

In groep 8 is het zover. Het einde van de basisschool is in zicht en we zijn steeds meer bezig met de overgang naar het voorgezet onderwijs (vo). Vanaf eind groep 6 worden de eerste verwachtingen uitgesproken over welke niveau je kan gaan doen. Vanaf dan krijg je elk rapportgesprek het verwachte niveau te horen die de leerkracht maakt in overleg met de directie, ib-er en waar nodig vorige leerkrachten. Ook is de mening van de leerling en de ouders belangrijk en deze nemen we ook mee in de uiteindelijke beslissing.

Welke niveaus zijn er?

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Een korte uitleg staat hieronder. Voor meer informatie klik hier https://www.onderwijsconsument.nl/niveaus-voortgezet-onderwijs/

Het vmbo

Het vmbo is onderverdeeld in vier verschillende leerwegen:
- theoretische leerweg (vmbo-t)
- gemengde leerweg (vmbo-g)
- kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-k)
- basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Het vmbo duurt vier jaar om te halen. Na het vmbo heb je de mogelijkheid om een Mbo-opleiding (middelbaar beroepsonderwijs) te gaan doen.

Havo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) opleiding duurt 5 jaar.  Het is theoretisch opgezet en er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Na het afronden van de havo kun je naar het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Deze opleiding duurt zes jaar en bereidt de leerling voor om een opleiding te volgen op de universiteit. In het vwo zijn er twee richtingen. Het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is dat er op het gymnasium Grieks en Latijn worden gegeven.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. De focus ligt op het voorbereiden op werk, wonen en het leven. Het praktijkonderwijs kent geen maximumaantal schooljaren.

Eindtoets

Elk jaar maakt groep 8 de eindtoets. Bij ons op school maken we de IEP-toets. De toets is minder talig dan andere toetsen en heeft een duidelijke opbouw. De afname van de toets is meestal halverwege april en de uitslag komt een paar weken na de afname van de toets. Mocht de uitslag van de toets een hoger resultaat geven dan het advies van de school, dan vindt er een heroverweging plaats. Bij een lager resultaat verandert er niks

Keuze over de school

Zodra het adviesniveau vanuit ons bekend is, kun je op zoek gaan naar de school die het beste bij je past. De keuze van deze school is erg belangrijk en mag je helemaal zelf kiezen. Neem dan ook goed de tijd om scholen te bezoeken op open dagen en schrijf je in voor doe dagen. Op die manier kun je kijken hoe het er op de school aan toegaat en kun je de sfeer proeven. Het is de school waar je een deel van je leven gaat besteden, daarom is het echt goed om je zoveel mogelijk te oriënteren. Een handige site om te kijken welke scholen er om je heen zijn is die van de vo gids. Klik hier om naar de website te gaan : https://www.devogids.nl/.

Ook is het belangrijk om goed op de website van de school te kijken. Daar staat vaak extra informatie, zodat u goed op de hoogte bent van wat er allemaal op school gedaan wordt.

De informatie die wij van de middelbare scholen, brochure, gids of briefjes krijgen, geven we mee aan de kinderen. Andere informatie die we digitaal ontvangen zetten we op het ouderportaal bij het kopje documenten of nieuws.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie