Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Op het gebied van zorg kunnen ouders hun vragen, problemen en klachten voorleggen aan de intern begeleider, Gerda Schokker. Andere problemen en klachten kunnen worden voorgelegd aan de directeur, Dinie Bosma. Als ouders niet tevreden zijn over waarop een probleem of klacht wordt opgelost, dan kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school, Floris Sinnema. Hij is op school te bereiken onder nummer 058-2663707, via de mail fsinnema@proloog.nl. De contactpersoon kan ouders verwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie