Ziekmelden

Is uw kind ziek?

Meld dit dan telefonisch of mondeling vanaf acht uur 's ochtends aan de school of leerkracht. Telefoonnummer school: (058) 2663707. Als u de school niet kunt bereiken, kunt u ook ook een bericht achterlaten via de Klasbord Ouderapp bij de leerkracht van uw kind.

Afspraak bij de dokter of tandarts?

Probeer de afspraak bij de tandarts, huisarts of specialist zo veel mogelijk na schooltijd te regelen. Mocht dit echt niet lukken, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 

Te laat komen

Te laat komen valt onder verzuim. Bij veelvuldig te laat komen of veelvuldig afwezig zijn, neemt de directeur contact op met de ouders/verzorgers. Als dit niet leidt tot verbetering, wordt er een melding gemaakt bij de leerplicht.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie