Schooltijden

Op onze school werken we met een continurooster. Elke schooldag duurt van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op ons IKC blijven en hier eten en drinken. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur is het pauze: kwartiertje spelen en kwartiertje eten. Wij verwachten dat ouders/verzorgers een gezonde lunch meegeven. Leerlingen drinken 's morgens bij het fruit water. Voor de lunch kunnen ze water drinken, maar meenemen van melk of water-met-een-smaakje mag ook. Dan wel graag in een plastic flesje ( hergebruik ), pakjes zijn slecht voor het milieu.

Inlooptijd

De leerlingen mogen 's morgens 10 minuten voor schooltijd naar binnen. Om 8.30 uur starten in elke groep de lessen.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie