Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 zijn scholen verplicht om passend onderwijs te bieden aan alle kinderen op hun school. Dit klinkt als een nieuwe werkwijze, maar op de Proloogscholen worden kinderen die extra of andere aandacht nodig hebben al jaren voorzien van een eigen leerlijn of aanpak. De scholen van proloog willen dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen in het tempo en op het niveau dat bij hen past. Om hun prestaties en voortgang goed in beeld te hebben, gebruiken alle scholen een leerlingvolgsysteem. Op basis van die uitkomsten kunnen er handelingsplannen gemaakt worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Samenverwerkingsverband onderwijs in Friesland.

https://www.passendonderwijsinfryslan.nl/

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie