Vreedzame school

Sinds juli 2017 is Kindcentrum Eestroom een officieel gecertificeerde Vreedzame School. Hiermee voldoet de school aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs om te werken aan een antipestprogramma. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn: een win-win situatie. Leerlingen worden opgeleid tot leerling - mediator, die helpen bij het oplossen van conflicten. Indien blijkt dat de situatie zich herhaaldelijk voordoen en er sprake is van pesten, wordt de OPA (Oplossingsgericht Pest Aanpak) uitgevoerd.
De Vreedzame School staat niet voor snelle instant oplossingen. het is een programma dat werkt aan gedrags- en cultuurveranderingen. Zulke veranderingen zijn duurzaam, en nemen tijd in beslag, maar het werkt wel. 

Lessenserie

De lessenserie voor groep 3 t/m 8 bestaan uit 36 lessen, verdeeld over 6 blokken. Voor groep 1-2 zijn er eveneens 6 blokken, met drie lessen per blok. Voor de peuters in de voorschool zijn er 8 activiteiten, verdeeld over 4 thema's.
De lessen zijn in zes blokken verdeeld:

  • We horen bij elkaar (groepsvorming)
  • We lossen conflicten zelf op
  • We hebben oor voor elkaar
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij
  • We zijn allemaal anders (we hebben begrip voor elkaar, we accepteren elkaar)

In de nieuwsbrieven van onze school krijgt u bij elk blok informatie hierover. U kunt dit dan thuis ook met uw kind bespreken en toepassen.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie