Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Privacyreglementen

In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij omgaan met onze leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. Daarnaast kent Proloog een social media regelement

Bij ons op school

Regelmatig delen wij foto's en filmpjes van activiteiten op school.  Denk aan schoolreisje, workshops, feesten etc. op sociale media en onze website. Wij hebben bijvoorbeeld een levendige Facebook pagina. Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet wilt dat beeldmateriaal waar uw kind op te zien is, gepubliceerd wordt. Bij de aanmelding van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming om beeldmateriaal te gebruiken. Het spreekt voor zich dat wij bij toestemming zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal. Wij zullen geen foto's en video's plaatsen die schadelijk (kunnen) zijn voor de kinderen of anderen die op beelden te zien zijn.
U kunt uiteraard altijd terugkomen op een door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven.

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie